Kloakservice

Tv-inspektion

Professionel kloakservice

Vi udfører:
  • Spuling og sugning af kloakker, brønde, septiktanke mm.
  • Rensning af faldstammer, køkkenafløb, afløb fra bad og toilet mm.
  • TV-inspektion af kloakledninger.
  • Fejlsøgning på kloakledninger med røg for brud og rottehuller.
Vores spule/borebiler er udstyret med højtrykspuler, store og små rensemaskiner, vådsugere, dykpumper og arbejdskamera samt alt nødvendigt værktøj for afmontering for adgang til rensning. Det betyder, at vi kan klare mange opgaver inden for kloakservice.

Vores Slamsuger vejer 18 ton med 7 m3 tank og flytbart kammer.

Vores TV-bil kan inspicere ledninger op til Ø250. Vi kan dokumentere med billeder eller tv-rapport, alt efter ønske og krav til dokumentering. Der er 2 mand på bilen samt alt nødvendigt værktøj for fejlfinding af kloakbrud, rotteadgange og lugtgener.

Kontakt os