Priser

Priser på vores ydelser

Priserne på bilerne er ekskl. moms
og miljøtillæg pt. 6%

Spule/ borevogn   
2 aksl. slamsuger 18T.
TV-vogn 1 mand
TV-vogn medhjælp
Udkald spule/ borervogn
Udkald 2 akslet slamsuger

680,00 kr. pr. time
896,00 kr. pr. time
796,00 kr. pr. time
430,00 kr. pr. time    
2200,00 kr. pr. gang
2800,00 kr. pr. gang

ST Anlæg udfører kloakservice

Der faktureres min. 1 time.

Ved udkald er prisen inkl. 1 time på arbejdsstedet

Vi har døgnvagt på kloakservice, vandskader og opgravninger for brud i hele Nordsjælland.